Request (/) is not valid or it is not supported.

Permanente bewoning op vakantiepark

22-04-2013 10:400 reacties
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
NOORDIJK - Het kampeerterrein Noordijkerveld bestaat al sinds 1971. In 1992 werd toestemming verleend voor de plaatsing van 10 recreatiewoningen, 5 trekkershutten en een aantal stacaravans. In 1999 werd het bestemmingsplan Noordijkerveld vastgesteld, sindsdien zijn op het terrein 48 recreatiewoningen toegestaan. Daarbij is overeengekomen dat deze woningen niet gebruikt worden voor permanente bewoning. Dat is nu volgens de gemeente echter wel het geval. In een gesprek gaf de eigenaar van het park aan, de heer Stel, dat hij graag de mogelijkheid wil om recreatief te verhuren maar daarnaast het park ook beschikbaar te willen stellen voor crisisopvang voor mensen die in scheiding liggen en dergelijke. De gemeente vindt dat van illegale bewoning sprake is en wil dit soort bewoning daarom beëindigen. Als Stel het park een andere bestemming wil geven moet hij daarvoor een formeel verzoek indienen. Voor 1 december moet de huidige situatie beëindigd zijn, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro als dat dan niet is gebeurd. Ook de personen die woningen permanent bewonen is een brief toegestuurd met het dringende verzoek permanente bewoning van de recreatiewoningen te beëindigen. Request (/) is not valid or it is not supported. Request (/) is not valid or it is not supported.
Request (/) is not valid or it is not supported.
Request (/) is not valid or it is not supported. Request (/) is not valid or it is not supported.